Kaartverkoop musical Mozes start 1 februari

Op 1 februari 2020 start de kaartverkoop van kaarten voor de musical Mozes. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dropshop Liquorice, Kerkstraat 72 in Buitenpost en kosten € 15,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen t/m 12 jaar. Dat is inclusief een consumptie.

Een groep van meer dan 60 Buitenposters is sinds september onder leiding van het regisseursduo Atsje Lettinga en Sander Stienstra enthousiast aan de slag om de musical Mozes voor te bereiden. Deze musical volgt op de succesvolle musical Ester, die in 2017 op uitverkochte zalen mocht rekenen.

De musical is gebaseerd op de Bijbelse figuur Mozes en geschreven door Gerard van Midden en Gerard van Amstel. In grote lijnen vertelt de musical het levensverhaal van Mozes. Door ons wordt dit verhaal getransformeerd naar een verhaal van nu, tegen de achtergrond van de verhoudingen in onze wereld. Wij worden door onder andere de klimaatverandering geconfronteerd met de grenzen aan onze manier van leven. In de musical spelen we niet het Bijbelverhaal na, maar we gebruiken dit verhaal om vragen van vandaag over het voetlicht te brengen. 

De voorstellingen zijn op vrijdag 27 maart (première) om 20.00 uur; zaterdag 28 maart om 20.00 uur; zondag 29 maart om 15.00 uur; vrijdag 3 april om 20.00 uur; zaterdag 4 april om 20.00 uur en zondag 5 april om 15.00 uur en vinden plaats in de Theaterzaal in de Kruiskerk, Voorstraat 15 in Buitenpost.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kaartverkoop musical Mozes start 1 februari

Kaartverkoop musical Mozes

De kaartverkoop voor kaarten voor de musical Mozes start 1 februari 2020. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dropshop Liquorice, Kerkstraat 72 in Buitenpost.

Voorstellingen           

Vrijdag 27 maart (première), 20.00 uur
Zaterdag 28 maart, 20.00 uur
Zondag 29 maart, 15.00 uur
Vrijdag 3 april, 20.00 uur
Zaterdag 4 april, 20.00 uur
Zondag 5 april, 15.00 uur

Locatie                   

Theaterzaal in de Kruiskerk, Voorstraat 15 in Buitenpost. Welkom vanaf 19.15 uur, bij matineevoorstellingen vanaf 14.15 uur

Entree                    

Volwassenen € 15,-; kinderen t/m 12 jaar € 10,-, incl. consumptie

                                  

                                  

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kaartverkoop musical Mozes

Musical Mozes doet mee aan Rabo ClubSupport!

Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs, verenigingen en stichtingen. De Rabobank Drachten Noordoost Friesland heeft de Musical Mozes, die onze stichting eind maart/begin april 2020 wil gaan uitvoeren ook voor deelname aan deze campagne geselecteerd. Zo maken we kans op een mooi bedrag voor de bekostiging van dit project en kunnen we de toegangsprijs binnen de perken houden, zodat ons motto “Door en voor het dorp Buitenpost” zoveel mogelijk tot z’n recht kan komen.

De Rabobank wil met deze actie mensen samenbrengen, talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen. Daarom geeft zij ieder jaar een deel van de winst aan clubs, verenigingen en stichtingen die zich daarvoor inzetten. Dit onder het motto: “Growing a better world together”. Het doel van ons musicalproject sluit hier naadloos op aan. Wij zijn dan ook heel blij met onze deelname.

Jouw stem is geld waard! Weet je hoe?

Leden van de Rabobank (dus: rekeninghouders die tevens lid zijn van de Rabobank en het blad ‘Dichterbij’ ontvangen) kunnen van 27 september tot en met 11 oktober 2019 stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Op de website www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland/deelnemers vind je uitgebreide informatie, waaronder een lijst van alle deelnemende “clubs”. De musical Mozes vind je onder: Deelnemers > Club actief in > Achtkarspelen.

Elk lid (ouder dan 12 jaar) moet 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht. Je steunt zodoende meerdere deelnemers aan Rabo ClubSupport. Natuurlijk hopen wij dat leden van de Rabobank in ieder geval 2 stemmen op de musical Mozes gaan uitbrengen, maar in de verdeling van de 5 stemmen is iedereen natuurlijk vrij.

Per stem doneert de Rabobank een bedrag van circa € 5,- De maximale bijdrage aan een deelnemende organisatie kan oplopen tot € 2.500,-!!

Hulp nodig bij het invullen?

Mocht je hulp nodig hebben bij het uitbrengen van de stemmen? Neem dan gerust contact op met Chris Brandsma (bestuurslid St. Toneel & Muziek), via tel. (0511) 54 08 20. Hij helpt je graag verder!

Doe je mee? Alvast bedankt!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Musical Mozes doet mee aan Rabo ClubSupport!

Enthousiaste deelnemers aan workshops voor musical Mozes

Een grote groep enthousiaste Buitenposters deed mee aan de eerste workshops voor de musical Mozes die eind maart/begin april 2020 in Buitenpost wordt opgevoerd. Na de succesvolle musical Ester in 2017, zijn nu de eerste voorbereidingen voor de musical Mozes gestart onder de inspirerende leiding van regisseur Atsje Lettinga. Meeloper of koploper De musical gaat over Mozes. ‘Meeloper of koploper’ luidt de ondertitel. Tijdens de workshops werd onder andere in kleine groepjes geoefend achter elkaar aan te lopen, waarbij de deelnemers wisselend koploper en meeloper waren. Als koploper moest ervoor gezorgd worden dat het groepje mee kon komen tussen obstakels en andere groepjes door. Meeloper zijn leek makkelijker, maar het was nog niet zo eenvoudig om in hetzelfde tempo achter iemand aan te lopen en diegene niet op de hakken te trappen. Met de ogen dicht en de hand op de schouder van degene die voor je liep, was zo mogelijk nog lastiger.

Mozes in de tijd van nu

In grote lijnen vertelt de musical het levensverhaal van Mozes. In de musical wordt dit verhaal getransformeerd naar een verhaal van nu, tegen de achtergrond van de verhoudingen in onze wereld. Wij worden door onder andere de klimaatverandering geconfronteerd met de grenzen aan onze manier van leven. De musical speelt niet het Bijbelverhaal na, maar gebruikt het verhaal om vragen van vandaag over het voetlicht te brengen. Mozes groeit op in een wereld van welvaart. Maar voelt hij zich daar wel echt thuis? Bewogen door een stem die hem ingeeft dat het anders kan, plaatst Mozes de mensen voor de keuze of zij op de oude voet door willen gaan of met hem mee willen gaan op zoek naar een nieuwe manier van bewust samenleven.

Repetities

De repetities starten op zondagavond 8 september 2019 en vinden daarna in principe elke zondagavond vanaf 19.00 uur plaats in De Schakel. Belangstellenden die een rol willen spelen in het verhaal van Mozes, zijn welkom op 8 september.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Enthousiaste deelnemers aan workshops voor musical Mozes

Wie steunt ons met statiegeld? Uw fles, ons succes!

De Coöp Supermarkt in Buitenpost heeft op ons verzoek besloten om de statiegeldactie in de periode van 1 juli tot 30 september 2019 te bestemmen voor de musical Mozes. Daar zijn we erg blij mee!

Daarom vragen wij u vriendelijk om dit samenbindende project binnen onze dorpsgemeenschap op deze manier te ondersteunen. Een groep van meer dan 60 dorpsgenoten is al enthousiast met de voorbereiding gestart onder leiding van regisseur Atsje Lettinga.

Uw fles – ons succes!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wie steunt ons met statiegeld? Uw fles, ons succes!

Zonnige eerste workshop

Ruim 60 Buitenposters hebben zich aangemeld voor een rol op het gebied van zang, muziek, decor(op)bouw en het maken van kleding voor de nieuwe musical Mozes! Zondag 2 juni was de eerste workshop onder leiding van onze regisseur Atsje Lettinga.

Vanwege het warme weer vond deze workshop buiten plaats. Naast kennismaking bestond de workshop onder andere uit een aantal oefeningen waarin we ons als meeloper of als koploper, het achterliggende thema van de musical, presenteerden.

De volgende workshops zijn op 16 en 30 juni om 19.30 uur in De Schakel in Buitenpost.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Zonnige eerste workshop

Klanten van de Rabobank kunnen via lidmaatschap favoriete clubs steunen!

De Rabobank Drachten Friesland Oost kent een sponsoractie waaraan clubs, verenigingen en stichtingen in haar werkgebied kunnen meedoen; de zogenaamde Rabobank Club Support Campagne. De Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o. wil zich daarvoor -indien mogelijk- gaan aanmelden met het oog op de musical Mozes, die ze eind maart/begin april 2020 door en voor het dorp Buitenpost wil laten uitvoeren. Hoewel de actievoorwaarden voor het jaar 2019 nog niet exact zijn vastgesteld, kan daarover aan de hand van de vorig jaar gehouden Clubactie het volgende gezegd worden. Wel is bekend dat de clubs zich vanaf medio juni tot september 2019 voor deelname kunnen inschrijven en dat leden van de Rabobank in september hun stemmen kunnen uitbrengen.

Hoe werkte het vorig jaar?

De Rabobank bepaalt welke van de aangemelde “clubs” daadwerkelijk met deze sponsoractie mee mogen doen. Dat zullen dus ook andere clubs (in en buiten ons dorp) zijn. Maar wij willen deze kans, zoals gezegd, nu ook graag benutten om de nodige gelden voor de musical binnen te halen. Leden van de Rabobank krijgen in september 2019 de gelegenheid om maximaal 5 stemmen uit te brengen op minimaal 3 deelnemende clubs die door de bank zijn geselecteerd. Per club mogen zij ten hoogste 2 stemmen uitbrengen. Wij hopen natuurlijk dat wij voor deelname geselecteerd zullen worden en dat zoveel mogelijk leden van de Rabobank vervolgens 2 stemmen op ons zullen uitbrengen. Iedere stem levert de betreffende club namelijk ongeveer € 5,- euro op. Mensen kunnen uiteraard zelf bepalen hoe zij hun 5 stemmen over de deelnemende clubs verdelen.

Wij willen u graag op deze campagne attenderen. Andere clubs kunnen van deze informatie meeprofiteren. Veel mensen in ons dorp bankieren bij de Rabobank, maar dat is voor het kunnen stemmen niet voldoende. Daarvoor moeten ze tenminste 2 maanden vóór de het uitbrengen van hun stemmen lid zijn van de bank. Dat kan heel eenvoudig door de klant geregeld worden via website van de Rabobank Drachten Friesland Oost of telefonisch (0512 587 777). Het lidmaatschap van de bank is kosteloos en er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden.

Voor de duidelijkheid

Het gaat hier nadrukkelijk niet om een oproep om klant te worden van de Rabobank, maar louter om informatie aan klanten van deze bank over de mogelijkheid die het lidmaatschap in dit verband biedt. Niet meer en niet minder. De vraag: willen klanten van de Rabobank overwegen om lid te worden van de bank? Zo ja, dan graag vóór 15 juli 2019. Dan bent u ruim op tijd om in september mee te mogen stemmen en ons desgewenst te steunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Chris Brandsma (bestuurslid), tel. (0511)540820

Het bestuur van de Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Klanten van de Rabobank kunnen via lidmaatschap favoriete clubs steunen!

Musical Mozes in 2020 voor en door het dorp Buitenpost 

In navolging van de succesvolle musical Ester, die begin 2017 volle zalen trok, wordt op 27, 28 en 29 maart en 3, 4 en 5 april 2020 in Buitenpost de musical Mozes opgevoerd.

Workshops

Ook deze musical is weer voor en door het dorp Buitenpost. Iedereen kan zich opgeven voor de workshops, de audities, onder leiding van regisseur Atsje Lettinga van De Muzykpleats in Buitenpost. De eerste workshop is op zondag 2 juni a.s., daarna op de zondagen 16 en 30 juni (19.15 uur aanwezig, 19.30 start) in De Schakel, Voorstraat 15 in Buitenpost. Iedereen is hier welkom en we hopen weer veel (nieuwe) Buitenposters te kunnen begroeten!

Repetities

De repetities starten op zondagavond 8 september 2019 en vinden daarna in principe elke zondagavond vanaf 19.00 uur plaats (eveneens in De Schakel).

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en lijkt het je wat om samen met andere dorpsgenoten te zingen, acteren, decors te bouwen of kleding te maken voor de musical Mozes? Meld je dan vóór 20 mei aan via het aanmeldformulier.

Achtergrondinformatie over de musical

Deze musical is gebaseerd op de Bijbelse figuur Mozes en geschreven door Gerard van Midden en Gerard van Amstel. In grote lijnen vertelt de musical het levensverhaal van Mozes. Door ons wordt dit verhaal getransformeerd naar een verhaal van nu, tegen de achtergrond van de verhoudingen in onze wereld. Wij worden door onder andere de klimaatverandering geconfronteerd met de grenzen aan onze manier van leven. In de musical spelen we niet het Bijbelverhaal na, maar we gebruiken dit verhaal om vragen van vandaag over het voetlicht te brengen. 

Het verhaal van Mozes begint in Egypte. Egypte is in de dagen van Mozes de wereld van de welvaart. Die wereld lijkt het toppunt van geluk te zijn. Maar in die wereld van de welvaart worden scheuren zichtbaar. Het is niet één en al geluk voor iedereen. Mozes is een kind van Hebreeuwse slaven. Hij groeit echter op aan het hof van Farao. Hij lijkt helemaal thuis te zijn en thuis te horen in Egypte. De naam Mozes lijkt ook echt een Egyptische naam. Maar die naam betekent in Egypte ‘zoon van’. Maar van wie is Mozes er een? Waar hoort hij eigenlijk thuis? In de musical wordt hij zelfs verliefd op een Egyptische vrouw. Niets lijkt een gelukkig leven in Egypte in de weg te staan. Tot hij oog krijgt voor de schaduwkanten van de Egyptische welvaart. Bewogen door een stem die hem ingeeft dat het anders kan, plaatst Mozes de mensen voor de keuze of zij op de oude voet willen voortleven of mee willen gaan op zoek naar een nieuwe manier van samenleven. Een manier, waarop er genoeg is voor iedereen, zonder dat dit ten koste gaat van mensen of leidt tot een uitputting van de aarde. In het verhaal van Mozes is dit een uittocht, een exodus. Mensen komen in beweging. En zijn geliefde dan? Maakt zij de stap ook mee? Of moet hij haar achterlaten? Het verhaal van Mozes wordt zo een herkenbaar verhaal voor mensen van vandaag en een uitdaging om hun eigen keuzes opnieuw te bezien in het licht van een eeuwenoud verhaal. 

Doet u mee? Wij hopen minstens weer net zoveel enthousiaste deelnemers als bij de musical Ester te mogen begroeten!

Hartelijke groet,

Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Musical Mozes in 2020 voor en door het dorp Buitenpost