Privacybeleid Stichting Toneel en Muziek Buitenpost e.o.

Stichting Toneel en Muziek Buitenpost e.o. (hierna: wij) verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers aan door ons georganiseerde activiteiten zoals een musical. Wij doen dit om met onze deelnemers de doelstelling van de stichting te bereiken, en onderling contact te kunnen hebben bijvoorbeeld via de email, Facebook en website. Het waarborgen van de privacy van onze deelnemers is belangrijk. Daarom beschrijven we hier welke informatie wij verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

Beleid

De persoonlijke gegevens zijn verzameld via opgegeven persoonsgegevens. Deze worden bewaard bij de secretaris van onze stichting. Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor het onderhouden van onderling contact. In de administratie van onze stichting zal een lijst worden bijgehouden van de deelnemers met deze gegevens inclusief eventuele telefoonnummers voor eventueel sociaal contact met bestuur en deelnemers. Deze lijst zal worden bewaard bij de secretaris van de stichting. Door het bestuur wordt een lijst met e-mailadressen bijgehouden, alleen toegankelijk voor het bestuur, voor de noodzakelijke communicatie tussen bestuur en deelnemers. Alle e-mail berichten gericht aan de deelnemers zullen met verborgen adressen worden verzonden zodat er geen lijsten van privé e-mailadressen beschikbaar komen en kunnen gaan rouleren. Als er tijdens repetities en openbare optredens foto’s worden gemaakt, kunnen leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie, o.a. op onze Facebook pagina, website e.d. tenzij bij de start van een nieuw project dit schriftelijk aan ons wordt doorgegeven. Dit hoort bij het deelnemen van een openbaar optredend gezelschap. Alle aan onze stichting verstrekte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Alle deelnemers hebben recht op inzage in hun gegevens. Op verzoek zullen de gegevens, voor zover wettelijk toegestaan, worden verwijderd na het beëindigen van een activiteit als een musical, of op ieder gewenst moment. Dit dient per e-mail te worden aangevraagd.

Toestemming

Door deel te nemen aan een door onze stichting georganiseerde activiteit, zoals een musical of anders, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.