Klanten van de Rabobank kunnen via lidmaatschap favoriete clubs steunen!

De Rabobank Drachten Friesland Oost kent een sponsoractie waaraan clubs, verenigingen en stichtingen in haar werkgebied kunnen meedoen; de zogenaamde Rabobank Club Support Campagne. De Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o. wil zich daarvoor -indien mogelijk- gaan aanmelden met het oog op de musical Mozes, die ze eind maart/begin april 2020 door en voor het dorp Buitenpost wil laten uitvoeren. Hoewel de actievoorwaarden voor het jaar 2019 nog niet exact zijn vastgesteld, kan daarover aan de hand van de vorig jaar gehouden Clubactie het volgende gezegd worden. Wel is bekend dat de clubs zich vanaf medio juni tot september 2019 voor deelname kunnen inschrijven en dat leden van de Rabobank in september hun stemmen kunnen uitbrengen.

Hoe werkte het vorig jaar?

De Rabobank bepaalt welke van de aangemelde “clubs” daadwerkelijk met deze sponsoractie mee mogen doen. Dat zullen dus ook andere clubs (in en buiten ons dorp) zijn. Maar wij willen deze kans, zoals gezegd, nu ook graag benutten om de nodige gelden voor de musical binnen te halen. Leden van de Rabobank krijgen in september 2019 de gelegenheid om maximaal 5 stemmen uit te brengen op minimaal 3 deelnemende clubs die door de bank zijn geselecteerd. Per club mogen zij ten hoogste 2 stemmen uitbrengen. Wij hopen natuurlijk dat wij voor deelname geselecteerd zullen worden en dat zoveel mogelijk leden van de Rabobank vervolgens 2 stemmen op ons zullen uitbrengen. Iedere stem levert de betreffende club namelijk ongeveer € 5,- euro op. Mensen kunnen uiteraard zelf bepalen hoe zij hun 5 stemmen over de deelnemende clubs verdelen.

Wij willen u graag op deze campagne attenderen. Andere clubs kunnen van deze informatie meeprofiteren. Veel mensen in ons dorp bankieren bij de Rabobank, maar dat is voor het kunnen stemmen niet voldoende. Daarvoor moeten ze tenminste 2 maanden vóór de het uitbrengen van hun stemmen lid zijn van de bank. Dat kan heel eenvoudig door de klant geregeld worden via website van de Rabobank Drachten Friesland Oost of telefonisch (0512 587 777). Het lidmaatschap van de bank is kosteloos en er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden.

Voor de duidelijkheid

Het gaat hier nadrukkelijk niet om een oproep om klant te worden van de Rabobank, maar louter om informatie aan klanten van deze bank over de mogelijkheid die het lidmaatschap in dit verband biedt. Niet meer en niet minder. De vraag: willen klanten van de Rabobank overwegen om lid te worden van de bank? Zo ja, dan graag vóór 15 juli 2019. Dan bent u ruim op tijd om in september mee te mogen stemmen en ons desgewenst te steunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Chris Brandsma (bestuurslid), tel. (0511)540820

Het bestuur van de Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.